Bilder och Referenser

E.ONs projekt Högbytorp som kommer att pågå mellan 2017-2019, 23 km fjärrvärmeledning, dimension DN600, utefter E18 mellan Jakobsberg och Högbytorp


IVM tillhandahåller driftpersonal åt E.ON i norra Stockholm


Prefabricering av fjärrvärmekammare


Investering av en EURO 06-miljöklassad kranbil


Testanläggning för energiutvinning DN200 rostfritt - Kista


Utbyggnad av fjärrvärme - Kungsängsgatan i Uppsala

Ny fjärrvärme och nya kylrör - Ultuna i Uppsala

Fjärrkyla - ZARA-butik i Uppsala

Provtryckningskontainer